Home » , » Doa Mau Makan

Doa Mau Makan


Berikut ini doa saat ingin makan (berdasarkan hadist yang lemah , beberapa ahli hadist lainnya mengatakan hadist ini hadist dhoif ) 


Allaahumma baarik lanaa fii maa razaq tanaa wa qinaa 'adzaa bannaar


Artinya :  " Ya Allah, berikanlah berkah dalam rezekimu ini dan lindungilah kami dari siksa api neraka "


Atau cukup dengan membaca ( berdasarkan hadist shohih riwayat muslim)Bismillah

Artinya : " Dengan menyebut nama Allah" 

atau dilengakapi dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim ,Artinya : " Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "

Dan apabila lupa membaca doa pada permulaannya ( saat hendak mau makan) dianjurkan membaca doa ini 


 "Bismillah fii awwalihi wa akhirihi "

Artinya : " Dengan nama Allah di awal dan di akhirnya "


Hadist doa mau makan :

Ibnu'Adiy meriwayatkan dalam kitabnya "Al-Kaamil" 6/206 :

Abdullah bin "Amru radiyallahu 'anhuma berkata : Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam ketika disuguhi makan membaca doa :"Ya Allah,berilah berkah untuk kami pada apa yang engkau anugrahkan kepada kami, dan lindungilah kami dari siksa api neraka.(Aku makan) dengan menyebut nama Allah"

Dan selesai makan membaca :"Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kami kemudian memberi hidayah kepada kami dan segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum kemudian memberi kami kepuasan , dan atas segala kebaikan yang diberikan kepada kami "

Hadist di atas sangat lemah menurut Abi Hatim dalam kitab "llal hadist" , karena pada sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Abi Az-Zu'aizi'ah ,hadis hadist yang ia riwayatkan sangat lemah(mangkarul-hadist jiddan).Menurut Al-Bukhari dan Abu Hatim Al-Razi , orang ini banyak meriwayatkan hadist hadist mungkar(hadis hadist da'if).

Setelah kita mengetahui kelemahan hadist di atas , sebagi umat muslim sepatutnya kita mengamalkan doa dari hadist yang shohih,berikut ini hadist shohih doa ketika mau makan :

Umar bin Abi Sulaiman menceritakan, aku dahulu sewaktu kecil di bawah bimbingan Rasulullah shallallohu 'alaihi wassalam , sewaktu aku makan tanganku bergerak ke seluruh sisi dari piring besar yang kami gunakan , lalu Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda ,"Wahai anak kecil, ucapkanlah basmalah , makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat darimu". Umar bin Abi Salamah berkata sejak saat itu begitulah tatacara ketika aku makan (sesuai dengan perintah Nabi shallallahu 'alaihi wassalam) (HR.Bukhari dan Muslim)

Hadist tersebut menjelaskan , kalau mau makan hendaknya membaca basmalah terlebih dahulu , makan menggunakan tangan kanan dan mengambil hidangan makanan yang paling dekat.

Rasulullah saw bersabda ,


"Apabila salah seorang dari kalian makan suatu makanan,maka hendaklah dia mengucapkan "Bismillah" (Dengan nama Allah),dan apabila dia lupa diawalnya hendaklah dia mengucapkan "Bismillah fii awwalihi wa akhirihi " (Dengan nama Allah di awal dan diakhirnya)". (At-Tirmidzi 2/167 no 1513 oleh Asy-Syaikh Al-Albani)

Rasulullah saw bersabda :"Apabila salah seorang dari kalian makan,maka hendaknya makan dengan tangan kanan dan apabila dia minum,minumlah dengan tangan kanan.Karena setan apabila dia makan,makan dengan tangan kiri dan apabila minum,minum dengan tangan kiri". (HR.Muslim)

Kapan membaca doa mau makan ?

Dibaca saat hendak mau menikmati makanan , baik ngemil ataupun makan besar seperti sarapan,makan siang dan makan malam.

Kenapa membaca doa mau makan ?

Dengan membaca doa ini sebagai bentuk rasa syukur kita atasa nikmat makanan yang diberikan Allah kepada kita, dan untuk senantiasa mengingat Allah disaat apapun,tak terkecuali saat hendak mau makan.1 komentar:

Silahkan komentarnya....